Tarieven

Bel ons: 010 - 412 33 00

Tarieven

Van den Ende & Moll werkt zowel op betalende basis alsmede op basis van gefinancierde rechtsbijstand, de zogenoemde toevoeging.

Een toevoeging wordt door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt indien uw financiële situatie ontoereikend is. Hieraan zijn uiteraard criteria verbonden die tijdens het intakegesprek met u zullen worden besproken. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging dan zal de advocaat een aanvraag indienen. Wij willen u erop wijzen dat indien een toevoeging wordt verstrekt u een eigen bijdrage bent verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie omtrent gefinancierde rechtsbijstand kunt u kijken op www.rvr.org.

Bij betalende zaken varieert het uurtarief van de advocaten tussen de € 150,-- tot € 225,-- (exclusief btw) per uur met een kantoortoeslag van 5%. Het uurtarief wordt altijd in overleg met u vastgesteld. Afhankelijk van de zaak behoort het maken van een vaste prijsafspraak tot de mogelijkheden.

Naast voornoemde eigen bijdrage en genoemde uurtarieven in betalende zaken kunnen er in het voorkomende geval ook verschotten in rekening worden gebracht. Dit ziet op kosten voor de rechtbank dan wel andere instanties.